Brandwerende afdichtingen

Brandwerende voorzieningen

De laatste decennia is het leveren en aanbrengen alsmede adviseren van brandwerende voorzieningen uitgegroeid tot een van de veel gevraagde disciplines binnen het bedrijf. 
Sinds de invoering van het nieuwe bouwbesluit is ook het aanbrengen en adviseren van brandwerende voorzieningen,  het brandwerend compartimenteren en brand- en rookwerend verzegelen (wbdbo) van wand- en vloerdoorvoeringen in zowel nieuwbouw als bestaande gebouwen een specialisme dat Duvah zich eigen heeft gemaakt. brandwerende_afdichtingen_1.jpg

Door de nauwe samenwerking met grondstofproducenten worden er innovatieve hoogwaardige materialen toegepast die voldoen aan de actuele Europese normen NEN-EN 1366-3 en NEN-EN 1366-4. 

Wij bieden u een brede keus aan brand technische systemen met: 

 • Plaatmateriaal
 • Spuitplijster
 • Coating voor staal
 • Doorvoering materialen


Advies bouwkundige brandpreventie


Wij adviseren u graag bij het kiezen van diverse brand technische mogelijkheden. Daarbij hoort een grondige verkenning van alle mogelijkheden.

Wij beginnen het advies bij een 0 meeting die ons de startpositie aangeeft.
Het vervolg is een plan van aanpak: welke brand technische voorzieningen eerst en in welk tijdsbestek. Dit plan van aanpak heeft een duidelijke structuur. De 0 meeting wordt per discipline wordt beschreven met de mogelijkheden tot oplossen. Nu is het tijd voor de keuze: gebaseerd op uw wensen, de prijs, het uiterlijk en de tijd.
De advisering wordt afgerond met een duidelijk werkdossier. Dit dossier komt ook van pas bij de contacten met de lokale overheid en gebruiker in verband met controles.
Naast de regels zoals gesteld in het Bouwbesluit kijken wij ook naar gelijkwaardigheid.

Het gebruiksbesluit zijn regels voor de gebruiker van een gebouw. De diverse gegevens van dit gebouw dienen beschikbaar te zijn voor controle door de lokale overheid.

Compartimentering

Deze eis staat vermeld in het Bouwbesluit:

 • Afdeling 2.12. Beperking van ontwikkeling van brand
 • Afdeling 2.13. Beperking van uitbreiding van brand
 • Afdeling 2.14. Verdere beperking van uitbreiding
 • Afdeling 2.15. Beperking van ontstaan van rook
 • Afdeling 2.16. Beperking van verspreiding van rook

In deze afdelingen wordt uitleg gegeven over de compartimenteringseisen in een gebouw, de indeling van brandcompartimenten, sub-brandcompartimenten en rookcompartimenten en de gestelde brand- of rook- werendheidseis in minuten. 

brandwerende_afdichtingen_2.jpg

Er wordt bij de grens van een brand- of rookscheiding naar een naast of een ander bovenliggend compartiment een WBDBO eis (Weerstand tegen Branddoorslag en Brandoverslag) gesteld.


 
 

Brandwerende doorvoeringen

Bij het doorvoeren van technische installaties door compartimenterende scheidingen wordt de brandwerendheid doorbroken en aangetast. 

brandwerende_doorvoeringen.jpg

Deze doorvoeringen dienen dan ook brand technisch te worden behandeld zodat deze minimaal dezelfde brandwerendheidseis hebben als de compartimenterende scheiding.
De uitleg van de beproeving en de criteria waaraan voldaan moet worden bij een brandproef voor doorvoeringen wordt beschreven in:

 • NEN 6068 - EN 1366/3
 • NEN 6076 - EN 1366/1
 • NEN 6077 - EN 1366/2

Bij de keuze voor een doorvoering product kijken we eerst naar:

  • Brandwerendheidseis
  • Wat gaat er door de brandscheiding?
  • Gebruikssituatie
  • Omliggende constructie
  • Functiebehoud bekabeling
  • Toegankelijkheid van de technische installatiesbrandwerende_doorvoeringen_2.jpg